Считайте сайта за закрит! Ако искате малко повечко инфо за мен,пишете на bgguy90@yahoo.com